แจ้งผู้เข้าแข่งขันทักษะงานคหกรรมทุกรายการ
ให้ผู้เข้าแข่งขันทักษะงานคหกรรม ทุกรายการ เตรียมเสื่อ อย่างน้อย 1 ผืน ปลั๊กพ่วง อย่างน้อย 1 ตัว มาด้วยในวันแข่งขัน
วันศุกร์ ที่ 06 กันยายน 2556 เวลา 08:52 น.