หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดกำแพงเพชร
ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5 - 8 กันยายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134-136 ชั้น 3 7 ก.ย. 2556 09.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134-136 8 ก.ย. 2556 09.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122-124 7 ก.ย. 2556 09.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122-124 8 ก.ย. 2556 09.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 7 ก.ย. 2556
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม หอประชุมวัชรนารี ชั้น 2 7 ก.ย. 2556 09.00
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม หอประชุมวัชรนารี ชั้น 2 7 ก.ย. 2556 13.00
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ศาลา 96 ปี 7 ก.ย. 2556 09.00
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ศาลา 96 ปี 8 ก.ย. 2556 09.00
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 7 ก.ย. 2556 09.00
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 8 ก.ย. 2556 09.00
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 7 ก.ย. 2556 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทร 0-5571-3763 - 4 Fax 0-5571-6636 north63.sillapa.net/sm-kpt41
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]