หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดกำแพงเพชร
ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5 - 8 กันยายน พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง STEM 1,2,3, และ 514 6 ก.ย. 2556 08.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง STEM 1,2,3, และ 514 6 ก.ย. 2556 12.30-16.30
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง STEM 4 7 ก.ย. 2556 08.00-12.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง STEM 4 7 ก.ย. 2556 12.30-16.30
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง STEM 1,2 514 7 ก.ย. 2556 08.00-12.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง STEM 1,2 514 7 ก.ย. 2556 12.30-16.30
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม stem4 ห้อง stem4 6 ก.ย. 2556 08.00-12.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม stem4 ห้อง stem4 6 ก.ย. 2556 12.30-16.30
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ประชุม 99 ปี 8 ก.ย. 2556 08.00-12.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ประชุม 99 ปี 8 ก.ย. 2556 12.30-16.30
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
-
-
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง STEM 1,2 8 ก.ย. 2556 08.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง STEM 1,2 8 ก.ย. 2556 08.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง STEM 4 และ 514 8 ก.ย. 2556 08.00-12.00
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง STEM 4 และ 514 8 ก.ย. 2556 08.00-12.00
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ห้องประชุม 99 ปี ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 99 ปี 6 ก.ย. 2556 08.00-12.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ห้องประชุม 99 ปี ห้อง ห้องประชุม 99 ปี 6 ก.ย. 2556 12.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทร 0-5571-3763 - 4 Fax 0-5571-6636 north63.sillapa.net/sm-kpt41
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]