หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 127 93 79.49% 14 11.97% 7 5.98% 3 2.56% 117
2 โรงเรียนขาณุวิทยา 106 69 68.32% 15 14.85% 9 8.91% 8 7.92% 101
3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 94 58 62.37% 14 15.05% 12 12.9% 9 9.68% 93
4 โรงเรียนวัชรวิทยา 96 52 58.43% 19 21.35% 12 13.48% 6 6.74% 89
5 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 91 52 59.77% 14 16.09% 7 8.05% 14 16.09% 87
6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 97 48 52.17% 25 27.17% 8 8.7% 11 11.96% 92
7 โรงเรียนคลองลานวิทยา 87 47 55.95% 17 20.24% 6 7.14% 14 16.67% 84
8 โรงเรียนลานกระบือวิทยา 79 40 54.79% 10 13.7% 11 15.07% 12 16.44% 73
9 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 75 36 55.38% 11 16.92% 9 13.85% 9 13.85% 65
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 65 35 58.33% 13 21.67% 5 8.33% 7 11.67% 60
11 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 72 33 49.25% 14 20.9% 6 8.96% 14 20.9% 67
12 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 71 33 48.53% 13 19.12% 8 11.76% 14 20.59% 68
13 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 72 31 53.45% 9 15.52% 7 12.07% 11 18.97% 58
14 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 58 29 55.77% 9 17.31% 4 7.69% 10 19.23% 52
15 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 61 29 50% 8 13.79% 11 18.97% 10 17.24% 58
16 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 60 28 53.85% 13 25% 1 1.92% 10 19.23% 52
17 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 66 28 52.83% 11 20.75% 4 7.55% 10 18.87% 53
18 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 61 25 45.45% 13 23.64% 9 16.36% 8 14.55% 55
19 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 48 25 54.35% 6 13.04% 5 10.87% 10 21.74% 46
20 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 72 23 36.51% 16 25.4% 8 12.7% 16 25.4% 63
21 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 46 22 52.38% 5 11.9% 6 14.29% 9 21.43% 42
22 โรงเรียนพิไกรวิทยา 59 21 44.68% 11 23.4% 5 10.64% 10 21.28% 47
23 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 67 20 45.45% 5 11.36% 8 18.18% 11 25% 44
24 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 33 20 60.61% 4 12.12% 5 15.15% 4 12.12% 33
25 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 75 19 28.79% 23 34.85% 12 18.18% 12 18.18% 66
26 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 47 19 43.18% 11 25% 4 9.09% 10 22.73% 44
27 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 57 18 35.29% 12 23.53% 6 11.76% 15 29.41% 51
28 โรงเรียนระหานวิทยา 56 16 32% 16 32% 8 16% 10 20% 50
29 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 55 15 29.41% 14 27.45% 8 15.69% 14 27.45% 51
30 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 60 15 30% 10 20% 10 20% 15 30% 50
31 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 42 15 42.86% 7 20% 7 20% 6 17.14% 35
32 โรงเรียนสักงามวิทยา 47 13 32.5% 11 27.5% 6 15% 10 25% 40
33 โรงเรียนเพชระศึกษา 20 13 65% 2 10% 3 15% 2 10% 20
34 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 21 9 47.37% 5 26.32% 1 5.26% 4 21.05% 19
35 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 19 5 29.41% 4 23.53% 3 17.65% 5 29.41% 17
36 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
37 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน 12 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทร 0-5571-3763 - 4 Fax 0-5571-6636 north63.sillapa.net/sm-kpt41
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]