หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 127 397 180
2 024 โรงเรียนขาณุวิทยา 106 280 164
3 002 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 57 105 70
4 025 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 91 201 135
5 026 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 60 128 77
6 027 โรงเรียนคลองลานวิทยา 87 189 125
7 028 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 72 138 90
8 005 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 61 122 76
9 006 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 72 188 82
10 007 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 58 125 80
11 008 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 46 120 70
12 029 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 75 140 95
13 030 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 71 192 100
14 009 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 94 231 139
15 010 โรงเรียนพิไกรวิทยา 59 96 72
16 011 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 48 88 57
17 031 โรงเรียนระหานวิทยา 56 153 88
18 012 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 42 76 47
19 013 โรงเรียนลานกระบือวิทยา 79 164 113
20 014 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 97 229 128
21 015 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 33 74 44
22 032 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 67 141 95
23 033 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 9 20 12
24 016 โรงเรียนวัชรวิทยา 96 227 124
25 034 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 61 125 87
26 035 โรงเรียนสักงามวิทยา 47 77 61
27 017 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 55 106 74
28 019 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 65 144 80
29 021 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 66 134 95
30 022 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 60 138 92
31 036 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 72 142 105
32 023 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 75 187 98
33 037 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน 12 22 11
34 004 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 19 25 19
35 038 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 47 121 60
36 020 โรงเรียนเพชระศึกษา 20 78 40
37 018 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 21 47 30
รวม 2283 5170 3115
8285

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทร 0-5571-3763 - 4 Fax 0-5571-6636 north63.sillapa.net/sm-kpt41
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]