หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 10
2 คณิตศาสตร์ 10
3 วิทยาศาสตร์ 14
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 12
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 5
6 ศิลปะ 67
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 37
8 ภาษาต่างประเทศ 17
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 19
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย 17
11 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ 12
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5
13 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา 6
14 เรียนร่วม - ศิลปะ 24
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 41

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทร 0-5571-3763 - 4 Fax 0-5571-6636 north63.sillapa.net/sm-kpt41
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]