หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - 054-227603,230436
2 โรงเรียนปงแสนทองวิทยา 87 หมู่5 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง   054352779
3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - 054-227654-5
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ - - -
5 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง - 054-269284,269494
6 โรงเรียนเขลางค์นคร ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - 054-226932,222954

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายยมนา สุขหอม โทรศัพท์ 084-6166078 e-mail : peeyomiit3@yahoo.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]