หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1
วันที่ 13 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดลำปาง

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร 3 พิสิฐเมธี ชั้น 3 ห้อง 332 13 ส.ค. 2556 08.30-16.30
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร 3 พิสิฐเมธี ชั้น 3 ห้อง 331 13 ส.ค. 2556 08.30-16.30
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร 3 พิสิฐเมธี ชั้น 1 ห้อง 315 13 ส.ค. 2556 08.30-16.30
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร 3 พิสิฐเมธี ชั้น 1 ห้อง 316 13 ส.ค. 2556 08.30-16.30
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร 3 พิสิฐเมธี ชั้น 1 ห้อง 311 หรือห้องศุนย์คอมฯสังคม 13 ส.ค. 2556 08.30-16.30
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเสือป่า 13 ส.ค. 2556 08.30-16.30
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร 3 พิสิฐเมธี ชั้น 2 ห้อง 322 13 ส.ค. 2556 08.30-16.30
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร 3 พิสิฐเมธี ชั้น 2 ห้อง 321 13 ส.ค. 2556 08.30-16.30
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเกษมโชค 13 ส.ค. 2556 08.30-16.30
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร 3 พิสิฐเมธี ชั้น 1 ห้อง 314 13 ส.ค. 2556 08.30-16.30
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร 3 พิสิฐเมธี ชั้น 4 ห้อง 341 13 ส.ค. 2556 08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายยมนา สุขหอม โทรศัพท์ 084-6166078 e-mail : peeyomiit3@yahoo.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]