หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 124 87 71.9% 16 13.22% 11 9.09% 7 5.79% 121
2 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 105 80 76.19% 16 15.24% 6 5.71% 3 2.86% 105
3 โรงเรียนเขลางค์นคร 96 47 52.22% 19 21.11% 10 11.11% 14 15.56% 90
4 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 82 35 43.75% 16 20% 11 13.75% 18 22.5% 80
5 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 60 33 61.11% 14 25.93% 4 7.41% 3 5.56% 54
6 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 83 32 40.51% 21 26.58% 9 11.39% 17 21.52% 79
7 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 68 28 42.42% 17 25.76% 8 12.12% 13 19.7% 66
8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 37 25 71.43% 3 8.57% 2 5.71% 5 14.29% 35
9 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 76 17 24.64% 20 28.99% 17 24.64% 15 21.74% 69
10 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 35 12 35.29% 8 23.53% 6 17.65% 8 23.53% 34
11 โรงเรียนอรุโณทัย 25 12 50% 7 29.17% 3 12.5% 2 8.33% 24
12 โรงเรียนประชาราชวิทยา 41 11 28.95% 8 21.05% 5 13.16% 14 36.84% 38
13 โรงเรียนสบจางวิทยา 37 9 26.47% 8 23.53% 7 20.59% 10 29.41% 34
14 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 32 9 31.03% 4 13.79% 4 13.79% 12 41.38% 29
15 โรงเรียนเมืองมายวิทยา 32 8 25% 7 21.88% 6 18.75% 11 34.38% 32
16 โรงเรียนแม่สันวิทยา 46 8 17.78% 6 13.33% 7 15.56% 24 53.33% 45
17 โรงเรียนปงแสนทองวิทยา 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
18 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 32 7 23.33% 13 43.33% 6 20% 4 13.33% 30
19 โรงเรียนวิชชานารี 9 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
20 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
21 โรงเรียนมัธยมวิทยา 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
22 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
23 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 8 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
24 โรงเรียนลำปางพาณิชยการ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
25 โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
26 โรงเรียนประชาวิทย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
27 โรงเรียนไตรภพวิทยา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
28 โรงเรียนสมฤทัยวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
29 โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
30 โรงเรียนสุนทรศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
31 โรงเรียนเทศบาล4 (บ้านเชียงราย) 5 0 0% 2 40% 0 0% 3 60% 5
32 โรงเรียนพินิจวิทยา 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายยมนา สุขหอม โทรศัพท์ 084-6166078 e-mail : peeyomiit3@yahoo.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]