หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์
ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ลานสัก 5 ส.ค. 2556 09.00-12.00 -
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ลานสัก 5 ส.ค. 2556 09.00-12.00 -
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 4 ชั้น 1 ห้อง 414 6 ส.ค. 2556 09.00-10.00 -
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 4 ชั้น 1 ห้อง 4 6 ส.ค. 2556 09.00-10.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 4 ชั้น 1 ห้อง 4 6 ส.ค. 2556 10.00-11.00 -
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 5 ส.ค. 2556 09.00-16.00 -
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง ห้องสมุด 5 ส.ค. 2556 09.00-16.00 -
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ห้องโสตทัศนศึกษา 5 ส.ค. 2556 10.00-11.00 -
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ห้องโสตทัศนศึกษา 5 ส.ค. 2556 11.00-12.00 -
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1 ชั้น 2 ห้อง 128 5 ส.ค. 2556 09.00 -
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1 ชั้น 2 ห้อง 128 6 ส.ค. 2556 09.00 -
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314-315 5 ส.ค. 2556 09.00 -
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314-315 6 ส.ค. 2556 09.00 -
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 6 ส.ค. 2556 09.00-12.00 -
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 5 ส.ค. 2556 10.30 -
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 5 ส.ค. 2556 09.00-11.00 -
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 6 ส.ค. 2556 09.00-11.00 -
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะยศ เบอร์โทรศัพท์ 08-2642-5962
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]