หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์
ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 1 5 ส.ค. 2556 09.00 -
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 1 5 ส.ค. 2556 09.00 -
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เต้นท์ 2 5 ส.ค. 2556 09.00-10.00 -
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เต้นท์ 2 5 ส.ค. 2556 10.00-12.00 -
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 2 5 ส.ค. 2556 09.00-12.00 -
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เวทีลานอเนกประสงค์ 5 ส.ค. 2556 09.00 -
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เวทีลานอเนกประสงค์ 5 ส.ค. 2556 13.00 -
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3 5 ส.ค. 2556 09.00-10.30 -
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3 5 ส.ค. 2556 10.30-1200 -
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ศาลาพระพุทธ 5 ส.ค. 2556 09.00-10.30 -
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ศาลาพระพุทธ 5 ส.ค. 2556 10.30-12.00 -
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ศาลาพระพุทธ 5 ส.ค. 2556 13.00-15.00 -


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะยศ เบอร์โทรศัพท์ 08-2642-5962
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]