หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์
ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โรงจอดรถ ห้อง 3-4 5 ส.ค. 2556 09.00 -
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โรงจอดรถ ห้อง 3-4 5 ส.ค. 2556 13.00 -
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โรงจอดรถ ห้อง 1-2 5 ส.ค. 2556 09.00-12.00 -
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โรงจอดรถ ห้อง 1-2 5 ส.ค. 2556 13.00-16.30 -
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ลานหน้าห้องคหกรรม 5 ส.ค. 2556 09.00-12.00 -
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ลานหน้าห้องคหกรรม 5 ส.ค. 2556 03.00-16.30 -
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เต้นท์ถนนหลังโรงฝึกงาน 5 ส.ค. 2556 09.00-12.00 -
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เต้นท์ถนนหลังโรงฝึกงาน 5 ส.ค. 2556 13.00-16.30 -
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ลานขี้เหล็ก 5 ส.ค. 2556 09.00-12.00 -
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ลานขี้เหล็ก 5 ส.ค. 2556 13.00-16.30 -
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ห้องคหกรรม 5 ส.ค. 2556 09.00-12.00 -
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ห้องคหกรรม 5 ส.ค. 2556 13.00-16.30 -
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ห้องคหกรรม 5 ส.ค. 2556 09.00-12.00 -
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ห้องคหกรรม 5 ส.ค. 2556 13.00-16.30 -
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ห้องคหกรรม 5 ส.ค. 2556 09.00-12.00 -
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ห้องคหกรรม 5 ส.ค. 2556 13.00-16.30 -
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ห้องเกษตร 5 ส.ค. 2556 09.00-12.00 -
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ห้องเกษตร 5 ส.ค. 2556 13.00-16.30 -
19 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง คอม 1 5 ส.ค. 2556 09.00-14.00 -
20 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง คอม 1 5 ส.ค. 2556 09.00-12.00 -
21 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง คอม 1 6 ส.ค. 2556 13.00-16.00 -
22 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง คอม1 5 ส.ค. 2556 09.00-14.00 -
23 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง คอม 1 6 ส.ค. 2556 09.00-14.00 -
24 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง คอม 1 5 ส.ค. 2556 13.00-16.00 -
25 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง คอม 1 5 ส.ค. 2556 09.00-12.00 -
26 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง คอม 1 5 ส.ค. 2556 09.00-12.00 -
27 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง คอม 1 6 ส.ค. 2556 09.00-12.00 -
28 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง คอม 1 6 ส.ค. 2556 09.00-12.00 -
29 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง คอม 1 6 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
30 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง หน้าห้องคอมฯ 5 ส.ค. 2556 09.00 -
31 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 3 ชั้น 3 ห้อง หน้าห้องคอมฯ 6 ส.ค. 2556 09.00 -
32 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง คอม 1 6 ส.ค. 2556 09.00-14.00 -
33 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 4 ชั้น 2 ห้อง 2 15 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
34 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 4 ชั้น 2 ห้อง 2 15 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
35 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 4 ชั้น 2 ห้อง 2 15 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
36 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 4 ชั้น 2 ห้อง 2 15 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
37 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 4 ชั้น 2 ห้อง 2 15 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะยศ เบอร์โทรศัพท์ 08-2642-5962
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]