หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์
ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
-
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
-
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 5 ส.ค. 2556 09.00 -
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 6 ส.ค. 2556 09.00-11.00 -
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 5 ส.ค. 2556 09.00 -
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 6 ส.ค. 2556 09.00-11.00 -
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 125 5 ส.ค. 2556 09.00 -
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 6 ส.ค. 2556 10.00-14.00 -
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 5 ส.ค. 2556 09.00 -
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 6 ส.ค. 2556 11.00-12.00 -
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 5 ส.ค. 2556 09.00 -
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 6 ส.ค. 2556 09.00-10.00 -
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 5 ส.ค. 2556 09.00 -
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 6 ส.ค. 2556 10.00-10.30 -
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคาร ชั่วคราว ชั้น 1 ห้อง อาคารชั่วคราว 1 และ 2 5 ส.ค. 2556 09.00 -
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อาคารชั่วคราว ชั้น 1 ห้อง อาหารชั่วคราว 1 และ2 6 ส.ค. 2556 09.00 -


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะยศ เบอร์โทรศัพท์ 08-2642-5962
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]