หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 102 79 78.22% 8 7.92% 8 7.92% 6 5.94% 101
2 โรงเรียนเถินวิทยา 101 67 67% 17 17% 11 11% 5 5% 100
3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 105 63 62.38% 20 19.8% 12 11.88% 6 5.94% 101
4 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 95 36 38.3% 31 32.98% 13 13.83% 14 14.89% 94
5 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 84 33 42.86% 20 25.97% 14 18.18% 10 12.99% 77
6 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 66 24 40.68% 11 18.64% 16 27.12% 8 13.56% 59
7 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 56 21 42% 9 18% 6 12% 14 28% 50
8 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 51 20 39.22% 16 31.37% 6 11.76% 9 17.65% 51
9 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 57 19 33.33% 17 29.82% 6 10.53% 15 26.32% 57
10 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 54 15 28.3% 16 30.19% 10 18.87% 12 22.64% 53
11 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 34 12 38.71% 11 35.48% 3 9.68% 5 16.13% 31
12 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 27 6 22.22% 8 29.63% 5 18.52% 8 29.63% 27
13 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ 22 4 18.18% 4 18.18% 6 27.27% 8 36.36% 22
14 โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา 16 3 23.08% 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 13
15 โรงเรียนสุนทรศึกษา 11 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 11
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะยศ เบอร์โทรศัพท์ 08-2642-5962
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]