หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 016 โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา 0 0 0
2 018 โรงเรียนทิปละปริยัติศึกษา 0 0 0
3 013 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ 22 35 30
4 019 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 34 52 46
5 005 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 105 286 134
6 015 โรงเรียนสุนทรศึกษา 11 21 17
7 011 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 27 74 36
8 008 โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา 16 22 19
9 002 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 51 98 60
10 001 โรงเรียนเถินวิทยา 101 261 154
11 014 โรงเรียนเพ็ญจิตพงษ์ 0 0 0
12 007 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 84 144 112
13 010 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 102 240 159
14 012 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 54 127 71
15 017 โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา 0 0 0
16 003 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 57 98 65
17 009 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 95 186 138
18 004 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 66 144 96
19 006 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 56 111 65
รวม 881 1899 1202
3101

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะยศ เบอร์โทรศัพท์ 08-2642-5962
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]