เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
6 ส.ค. 2556
7 ส.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  เรียน ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนกลุ่มพญาวัง ทุกท่าน
      ท่านที่รับผิดชอบตรวจสอบผลการแข่งขันระดับกลุ่ม3 เขต35 หมดเขตการเปลี่ยนแปลงรายการแข่งขัน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ทางเจ้าหน้าที่ประสานงานระดับภาคจะได้ส่งข้อมูลให้กับเขต และภาคต่อไป หากท่านยังมีข้อสงสัย การเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อประสานงานฝ่ายวิชาการโรงเรียนวังเหนือวิทยาก่อนหมดเขต นะครับ ขอบคุณครับ
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 

ประกาศ

           ขอให้ทุกโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับภาค  ตรวจสอบและแก้ไขรายชื่อผู้แข่งขัน  และผู้ฝึกสอน  ให้แล้วเสร็จ  ตั้งแต่วันที่ 17 - 20 สิงหาคม 2556 นี้   ถ้าพ้นกำหนดนี้ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้งไปยังสนามแข่งขันระดับภาคด้วย ตนเอ

16 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00 น.
 
 
ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานโรงเรียนกลุ่มพญาวังทุกท่าน สามารถเข้าไปตรวจสอบและพิมพ์เกียรติบัตรของการแข่งขันได้แล้วนะครับ
15 สิงหาคม 2556 เวลา 07.30 น.
 
 
ประกาศ
ขณะนี้ได้รายงานผลครบ 100 เปอร์เซนต์ แล้วขอให้ครูที่เป็นผู้ประสานงานตรวจสอบข้อมูลรายการแข่งขัน หากติดขัดรายการใด ประสานงานฝ่ายวิชาการโรงเรียนวังเหนือวิทยา

แล้วจะยืนยันผล พร้อมให้ปริ้นส์เกียรติบัตรได้ต่อไปนะครับ
 ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00 น.
 
 
9 สิงหาคม 2556
ได้ประกาศผลการแข่งขันผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต
ขณะนี้ได้รายงานผล คิดเป็น 90% 
หากผลการแข่งขันผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอำนวยการ
 จะได้ประกาศอย่างเป็นทางการและสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ต่อไปนะครับ
 
 
 ตอนนี้ทางคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานผล
ได้ประกาศผลการแข่งขันผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต หน้าเพจนี้
ขณะนี้ได้รับรายงานผลประมาณ 80% แล้ว
หากผลการแข่งขันผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอำนวยการ
 จะได้ประกาศอย่างเป็นทางการและสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ต่อไป

 
 
ภาพกิจกรรม แข่งขันภาคบ่าย วันที่ 7 สิงหาคม 2556


 
  เรียน ผู้ประสานงานกลุ่มโรงเรียนพญาวังทุกโรงเรียน
        ตอนนี้ได้ประกาศผลการแข่งขันให้แต่ละโรงเรียนบนเว็ปไซต์นี้แล้ว แต่สำหรับเกียรสติบัตรการแข่งขันของนักเรียนครูผู้ฝึกสอน กรรมการสามารถพิมพ์ได้โดยใช้ ชื่อ และรหัสของแต่ละโรงเรียนที่ท่านได้รับได้ แต่ตอนนี้ต้องรอผลอย่างเป็นทางการท่านจึงจะสามารถปริ้นส์ได้ รอฟอร์มเกียรติบัตรจาก สพม.เขต 35 ซึ่งจะใช้เหมือนกันทุกกลุ่มโรงเรียนนะครับ
       จากผู้ประสานงานกลุ่มพญาวัง
 
 
ภาพกิจกรรมการแข่งขันวันที่ 7 สิงหาคม 2556


 
 
รวมภาพกิจกรรมการแข่งขัน วันที่ 6 สิงหาคม 2556

 
 
การแข่งขันเต้นแอโรบิก ระดับมัธยมศึกษา


 
 
เจ้าหน้าที่ประสานงานกองอำนวยการ

 
 
การแข่งขันทักษะวิชาการ วันที่ 6 สิงหาคม 2556 เริ่มแล้วนะครับ

 
 
แจ้ง ปิดระบบการลงทะเบียนแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนพญาวัง
ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00 น.
เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้พิมพ์เอกสารเตรียมการแข่งขัน

 
  แจ้งการเปลี่ยนแปลง รายการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนพญาวัง วันที่ 6-7 สิงหาคม 2556 ดังนี้
( ในระบบเว็ปไซต์ได้ Update เรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาผู้ประสานงานโรงเรียนทุกโรงเรียนตรวจสอบเด็กนักเรียนซ้ำในการแข่งขัน)

1. กลุ่มสาระสังคมฯ มีการเปลี่ยนแปลงคือ
       - ละครประวัติศาสตร์ ระดับมัธยม (15-20) เปลี่ยนเวลาเป็น 11.00-12.00 น. ณ หอประชุมภัทรคุณ
       - ละครคุณธรรม ระดับมัธยม เปลี่ยนวันที่เป็น วันที่ 7 สิงหาคม 2556

2. กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ มีการเปลี่ยนแปลงคือ
       - เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน ตรวจสอบในวันแข่งขันนะครับ
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเรียนร่วม
       - รายการ YC ระดับ ม.ปลาย เปลี่ยนเป็นวันที่ 7 สิงหาคม 2556
       - หนังสือเล่มเล็ก ทั้งระดับ ม.ต้น และม.ปลาย เปลี่ยนเป็น วันที่ 6 สิงหาคม 2556
 
 
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตัวแทนกลุ่มโรงเรียนพญาวัง เขต 35 ทุกท่านแต่ละโรงเรียน มั่นใจจะส่งข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ ภายในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 แน่นอน!
 
 

ตามที่โรงเรียนวังเหนือวิทยา เรียนเชิญคณะกรรมการประสานงานแต่ละโรงเรียน ประชุมพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 438 อาคารสิริกาญจนา นั้น
ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านเตรียมข้อมูลโรงเรียนของท่านดังนี้มาด้วย
1. รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันแต่ละรายการ
2. รายชื่อครูผู้ฝึกสอนแต่ละรายการ
3. รายชื่อกรรมการตัดสินแต่ละรายการ(กรณีปรับเปลี่ยนจากที่ประชุม 25 ก.ค. 2556)

ด้วยนะครับ
 
 

ภาพกิจกรรม


 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการการลงทะเบียน และจัดระบบการแข่งขันทักษะวิชาการ
ของกลุ่มโรงเรียนพญาวัง สพม.35
ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 (เครียดกันหรือเปล่า)
 
 

เรียนเชิญ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร

        ประชุมเชิงปฏิบัติการ การลงทะเบียนข้อมูลการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มพญาวัง ครั้งที่ 63 ในวันพุธที่ 31 ก.ค. 56 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 438 โดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านใดติดคุมสอบขอความอนุเคราะห์ดำเนินการประสานงานวัดผลเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย  ภาษาไทย นางกาญจนา  อวดห้าว  คณิตฯ น.ส.พัชรี  ทีเก่ง  วิทย์ฯนางจรรยา  คนธสิงห์   สังคมฯ นายวิสิษฐ์  ชื่อหลาย สุขศึกษาฯนายนิรันดร์  ปินทรายมูล ศิลปะ  นางนวลฉวี  ยารังกา การงานฯ นางรวิวรรณ  พรมส้มซ่า ภาษาต่างฯ น.ส.วิรากานต์  ปั้นรูป กิจกรรมพัฒนาฯ น.ส แสงเดือน  บุญยืน และลงทะเบียนกรรมการ น.ส.เมทิญา  นนท์ศรี

 
 

โรงเรียนวังเหนือวิทยา เรียนเชิญคณะกรรมการประสานงานแต่ละโรงเรียน ประชุมพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบางเทศธรรม อาคารสิริกาญจนา
ขอให้ท่านเตรียมข้อมูลโรงเรียนของท่านดังนี้มาด้วย
1. รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันแต่ละรายการ
2. รายชื่อครูผู้ฝึกสอนแต่ละรายการ
3. รายชื่อกรรมการตัดสินแต่ละรายการ(กรณีปรับเปลี่ยนจากที่ประชุม 25 ก.ค. 2556)
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 7
จำนวนทีม 578
จำนวนนักเรียน 1,225
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 787
จำนวนกรรมการ 740
ครู+นักเรียน 2,012
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,752
ประกาศผลแล้ว 154/155 (99.35%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 33
เมื่อวาน 35
สัปดาห์นี้ 68
สัปดาห์ที่แล้ว 250
เดือนนี้ 541
เดือนที่แล้ว 1,086
ปีนี้ 10,442
ทั้งหมด 109,544