หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง) กลุ่มพญาวัง
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สนามฟุตบอลทิศเหนือ ห้อง สนามฟุตบอลทิศเหนือ 7 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สนามฟุตบอลทิศเหนือ ห้อง สนามฟุตบอลทิศเหนือ 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ขั้นล่างอาคารราชาปกเกศ ห้อง ขั้นล่างอาคารราชาปกเกศ 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ชั้นล่างอาคารราชาปกเกศ ห้อง ชั้นล่างอาคารราชาปกเกศ 6 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ชั้นล่างอาคารราชาปกเกศ ห้อง ชั้นล่างอาคารราชาปกเกศ 7 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องประชุมร่มฉัตร ห้อง ห้องประชุมร่มฉัตร 6 ส.ค. 2556 09.00-14.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องประชุมร่มฉัตร ห้อง ห้องประชุมร่มฉัตร 6 ส.ค. 2556 09.00-14.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 7 ส.ค. 2556 09.00-10.00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 7 ส.ค. 2556 10.00-11.00
-
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พิเชษฐ์เมธา ชั้น 1 ห้อง 215 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา พิเชษฐ์เมธา ชั้น 1 ห้อง 216 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชัน ชั้น 2 ห้อง 626 6 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชัน ชั้น 2 ห้อง 627 6 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องประชุมพิทยาสรรค์ ห้อง ห้องประชุมพิทยาสรรค์ 7 ส.ค. 2556 11.00-12.00
-
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องประชุมพิทยาสรรค์ ห้อง ห้องประชุมพิทยาสรรค์ 7 ส.ค. 2556 11.00-12.00
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชัน ชั้น 2 ห้อง 626 6 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชัน ชั้น 2 ห้อง 627 6 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
-
-
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายจำนงค์ วงศ์วัฒนัย โทร 081-0257373 e-mail : jete5w@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]