หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง) กลุ่มพญาวัง
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อาคาร 1 ราชาปกเกศ ชั้น 2 ห้อง 121 6 ส.ค. 2556 09.00-10.30
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อาคาร 1 ราชาปกเกศ ชั้น 2 ห้อง 122 6 ส.ค. 2556 10.30-12.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อาคาร 1 ราชาปกเกศ ชั้น ล่าง 6 ส.ค. 2556 09.00-10.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อาคาร 1 ราชาปกเกศ ชั้น ล่าง 6 ส.ค. 2556 10.30-11.30
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องประชุมพิทยสรรค์ ห้อง ห้องประชุมพิทยสรรค์ 6 ส.ค. 2556 13.00-14.00
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา หอประชุมภัทรคุณ 7 ส.ค. 2556 10.00-11.00
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา หอประชุมภัทรคุณ 7 ส.ค. 2556
14 ก.พ. 2556
11.00-12.00
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อาคาร 1 ราชาปกเกศ ชั้น เวทีชั้นล่าง ห้อง เวทีชั้นล่าง 7 ส.ค. 2556 09.00-10.00
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อาคาร 1 ราชาปกเกศ ชั้น เวทีชั้นล่าง ห้อง เวทีชั้นล่าง 7 ส.ค. 2556 10.00-11.00
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องเศรษฐกิจพอเพียง ห้อง ห้องเศรษฐกิจพอเพียง 7 ส.ค. 2556 09.00-10.30
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องเศรษฐกิจพอเพียง ห้อง ห้องเศรษฐกิจพอเพียง 7 ส.ค. 2556 10.30-12.00
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อาคาร 1 ราชาปกเกศ ชั้น 4 ห้อง ห้องจริยธรรม 141 7 ส.ค. 2556 10.30-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายจำนงค์ วงศ์วัฒนัย โทร 081-0257373 e-mail : jete5w@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]