หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง) กลุ่มพญาวัง
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องประชุมพิทยาสรรค์ ห้อง ห้องประชุมพิยาสรรค์ 6 ส.ค. 2556 09.00-10.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องประชุมพิทยาสรรค์ ห้อง ห้องประชุมพิยาสรรค์ 6 ส.ค. 2556 10.00-11.00
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อาคาร2 พิเชษฐ์เมทา ชั้น 2 ห้อง 224 6 ส.ค. 2556 10.00-11.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อาคาร2 พิเชษฐ์เมทา ชั้น 2 ห้อง 224
-
11.00-12.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อาคาร2 พิเชษฐ์เมทา ชั้น 2 ห้อง 222 6 ส.ค. 2556 09.00-10.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อาคาร2 พิเชษฐ์เมทา ชั้น 2 6 ส.ค. 2556 10.00-11.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อาคาร2 พิเชษฐ์เมทา ชั้น 2 ห้อง 221 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อาคาร2 พิเชษฐ์เมทา ชั้น 2 ห้อง 222 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา หอประชุมร่มฉัตร ห้อง หอประชุมร่มฉัตร 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา หอประชุมร่มฉัตร ห้อง หอประชุมร่มฉัตร 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
-
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องศูนย์ภาษาจีน ห้อง ห้องศูนย์ภาษาจีน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องศูนย์ภาษาจีน ห้อง ห้องศูนย์ภาษาจีน 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องศูนย์ภาษาจีน ห้อง ห้องศูนย์ภาษาจีน 7 ส.ค. 2556 09.00-11.00
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องศูนย์ภาษาจีน ห้อง ห้องศูนย์ภาษาจีน 7 ส.ค. 2556 09.00-11.00
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อาคาร2 พิเชษฐ์เมทา ชั้น 2 ห้อง 224 7 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อาคาร2 พิเชษฐ์เมทา ชั้น 2 ห้อง 225
-
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายจำนงค์ วงศ์วัฒนัย โทร 081-0257373 e-mail : jete5w@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]