หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 123 100 86.96% 8 6.96% 7 6.09% 0 0% 115
2 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 114 93 83.78% 12 10.81% 6 5.41% 0 0% 111
3 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 94 58 65.91% 20 22.73% 10 11.36% 0 0% 88
4 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 82 48 64% 15 20% 9 12% 3 4% 75
5 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 68 39 59.09% 10 15.15% 15 22.73% 2 3.03% 66
6 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 58 30 52.63% 19 33.33% 6 10.53% 2 3.51% 57
7 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 39 17 45.95% 7 18.92% 11 29.73% 2 5.41% 37
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายจำนงค์ วงศ์วัฒนัย โทร 081-0257373 e-mail : jete5w@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]