หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 82 199 119
2 006 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 68 139 78
3 001 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 114 277 177
4 004 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 58 90 58
5 003 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 94 196 136
6 002 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 123 259 176
7 007 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 39 65 43
รวม 578 1225 787
2012

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายจำนงค์ วงศ์วัฒนัย โทร 081-0257373 e-mail : jete5w@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]