เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
แบบขอแก้ไขข้อมูล นร./ครู หลัง 13 ส.ค.56
ปฏิทินตามระบบ
ผู้ดูแลระบบโรงเรียน
ภาพรวมระบบออนไลน์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
19 ส.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ด่วน การเปลี่ยนตัวนักเรียน ม.6 ให้เข้าระบบโรงเรียน->ลงทะเบียน->แก้ไข ภายใน 14 ก.ย. นี้รวมทั้งเกียรติบัตร  
  เปิดระบบพิมพ์แล้วครับ ขออภัยในความผิดพลาด  
  ระบบพิมพ์เกียรติจะเปิด 1 ก.ย.56 เวลา 09.00 น. ผิดพลาดอย่างไรโปรดแจ้งภายใน 14 ก.ย.56  
  กำหนดตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง(ระดับ ม.ปลาย) เพื่อให้นักเรียนที่จะสอบโควต้า มช. จะได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขัน  
 

การเตรียมตัวเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค
18-20 ธันวาคม 2556
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

1. โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขต รอรับบัญชีผู้ใช้ระบบจากผู้ดูแลระบบ (ประมาณกลางเดือน ก.ย.เป็นต้นไป)
2. ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน
3. จัดพิมพ์รายชื่อ บัตรประจำตัวนักเรียน ครู และกรรมการ(ถ้ามี)
4. ติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขัน เพื่อรับทราบการปรับปรุงเกณฑ์การแข่งขัน ได้แก่เว็บไซต์ 
   เว็บไซต์การแข่งขันระดับชาติ
   เว็บไซต์การแข่งขันระดับภาค 
   เว็บไซต์เจ้าภาพจัดการแข่งขัน

***ที่พัก ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการ/ตารางแข่งขัน ให้รอความชัดเจนจากทางเขตฯ ประมาณสัปดาห์หน้า***

 
 

ตรวจสอบก่อนพิมพ์

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการประกาศผลและแก้ไขชื่อ-สกุลก่อนจะเปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตร
ขอให้โรงเรียนตรวจสอบการประกาศผลและข้อมูลชื่อสกุลของนักเรียน,ครูและกรรมการ (เมนูเว็บไซต์->ชื่อโรงเรียนด้านล่างขวา)ตั้งแต่ 26-30 ส.ค.56 หากมีการแก้ไขข้อมูลชื่อ-สกุลผิด โปรดแจ้งการแก้ไขภายใน 30 ส.ค.56 เวลา 16.00 โดยใช้แบบขอแก้ไขข้อมูลตามเมนูซ้ายใต้หัวข้อเกณฑ์การแข่งขัน ส่ง Admin (ข้อมูลจะยึดตามลายเซ็นเข้าร่วมการแข่งเป็นสำคัญ-ยกเว้นครูผู้สอน-ตามการแก้ไข)

 สรุปผลและตัวแทนเขต กดที่นี้

 
 
**173 รายการ(ไม่นับเรียนร่วม 14 รายการ) =ตัวแทนเขตฯ 187 รายการ (Crossword ทีม2-แข่งภายใน )
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 

ตรวจสอบการลงทะเบียนกับสูจิบัตรและการเพิ่มเติมของคณะกรรมการดำเนินการ
ปรากฏข้อมูลเบื้องต้นไม่ตรงกัน ขอความกรุณาโรงเรียนยืนยันและส่งกลับด้วย
ขอบคุณครับ ไฟล์ข้อมูลกดที่นี่

 
  โรงเรียนที่ต้องการเพิ่ม ทีมแข่งขัน ซุโดกุ และ A-Math ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตัดสินของรายการ ให้ส่งเมล์ถึง ผู้ดูและระบบ
***โรงเรียนที่จะส่งนักเรียนเพิ่มที่ไม่ปรากฏในสูจิบัตร ให้แจ้งคณะกรรมการดำเนินการด้วยครับ (รองสายสุนีย์-เลขาฯ) ข้อมูลในระบบจะยึดตามคณะกรรมการเห็นชอบเท่านั้น
 
 

ล่าสุด แก้ไข! โรงเรียนพิมพ์เฉพาะรายชื่อนักเรียนเท่านั้น

ผู้จัดการข้อมูลแข่งขันแต่ละสนามแข่ง พิมพ์แบบลงทะเบียนฯ(นร.,ครู,กก),ใบให้คะแนน,รวมทั้งใบปะหน้าแต่ละรายการแข่งขัน ตั้งแต่ 14-16 ส.ค.56

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเวปไซต์ระบบลงทะเบียนการแข่งขันทักษะวิชาการ

 
 

ด่วน! รายการแข่งขัน Crossword ระบบให้ลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งได้เพียง 1 ทีม/โรงเรียน(รวมทั้งการแข่งขันอื่นๆ ที่มีการส่งนักเรียนเกิน 1 ทีม/โรงเรียน)
**เนื่องจากระบบถูกกำหนดจาก สพฐ. ให้ลงทะเบียนได้เพียง 1 ทีม
**สอบถามส่วนกลางแล้วให้ใช้เกณฑ์ สพฐ. (เพิ่มจำนวนทีมไม่ได้)*** 

**แก้ไขแล้ว ให้ดำเนินการสำหรับทีมที่ 2 ดังนี้*
1. ให้โรงเรียนลงทะเบียนในรายการแข่งขัน Cross word ทีม2 พร้อมครูผู้ควบคุม)
2. การแข่งขันตามปกติ
3. การประกาศผลแข่งให้ส่งผลให้ admin (สนามจักรคำฯ) เป็นผู้ประกาศเท่านั้น**
**รายการแข่งขันอื่นที่มี 2 ทีม/โรงเรียน โปรดแจ้ง Admin ด่วน! เพื่อเพิ่มรายการแข่งขัน**

 
   
 

การเตรียมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1

 
 


เริ่มระบบวันที่ 9-13 ส.ค.56 (ปิดระบบ 13 ส.ค.56 เวลา 16.00 น.)

 
 

เปิดให้ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้เข่าร่วมการแข่งขันได้แล้วครับ ถึง 9 ส.ค.56
ตรวจสอบ/ปรับปรุงก่อน 13 ส.ค.56 เวลา 16.00 น.

รายการแข่งขันใดลงทะเบียนไม่ได้โปรดแจ้ง admin ทาง e-mail

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 18
จำนวนทีม 1,008
จำนวนนักเรียน 2,367
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,314
จำนวนกรรมการ 776
ครู+นักเรียน 3,681
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,457
ประกาศผลแล้ว 189/189 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน
โรงเรียนส่วนบุญโภปถัมภ์ ลำพูน
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
โรงเรียนป่าซาง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
โรงเรียนวชิรป่าซาง
โรงเรียนมงคลวิทยา
โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
โรงเรียนธนรัตน์วิทยา
โรงเรียนพรหมจักร
โรงเรียนเมธีวุฒิกร
ระดับชาติ
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ผลการแข่งขันแต่ละเขต(ภาคเหนือ)
สำนักพัฒนานวตกรรมการจัดการศึกษา(สนก)
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 2
เมื่อวาน 7
สัปดาห์นี้ 50
สัปดาห์ที่แล้ว 129
เดือนนี้ 144
เดือนที่แล้ว 249
ปีนี้ 2,732
ทั้งหมด 128,623