หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน และ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ระหว่าง วันที่ 19 สิงหาคม 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 19 ส.ค. 2556 13.00-16.30
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 6 19 ส.ค. 2556 09.00-16.30
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 6 19 ส.ค. 2556 09.00-16.30
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน อาคาร 1 ห้อง ห้องศูนย์สังคม 19 ส.ค. 2556 09.00-16.30
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน อาคาร 5 ห้อง ห้องเจ้าหลวง 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน อาคาร 5 ห้อง ห้องเจ้าหลวง 19 ส.ค. 2556 13.00-16.30
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 19 ส.ค. 2556 13.00-16.30
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สุรพงษ์ วงศรีคุณถาวร 084-9744420 [eMail] [FB]
ปรีดา ยะธิมา 086-1854996 [eMail]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]