หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 127 106 83.46% 16 12.6% 3 2.36% 2 1.57% 127
2 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 115 72 62.61% 31 26.96% 5 4.35% 7 6.09% 115
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 113 51 45.13% 39 34.51% 13 11.5% 10 8.85% 113
4 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 90 34 38.2% 32 35.96% 13 14.61% 10 11.24% 89
5 โรงเรียนป่าซาง 74 33 44.59% 23 31.08% 7 9.46% 11 14.86% 74
6 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 69 25 36.23% 23 33.33% 14 20.29% 7 10.14% 69
7 โรงเรียนวชิรป่าซาง 70 25 35.71% 22 31.43% 15 21.43% 8 11.43% 70
8 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 56 20 35.71% 24 42.86% 5 8.93% 7 12.5% 56
9 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 45 18 40% 13 28.89% 2 4.44% 12 26.67% 45
10 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา 47 16 34.04% 19 40.43% 4 8.51% 8 17.02% 47
11 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 57 14 24.56% 23 40.35% 11 19.3% 9 15.79% 57
12 โรงเรียนมงคลวิทยา 34 12 35.29% 11 32.35% 4 11.76% 7 20.59% 34
13 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 35 8 22.86% 11 31.43% 6 17.14% 10 28.57% 35
14 โรงเรียนเมธีวุฒิกร 13 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
15 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 12 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
16 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 23 2 8.7% 12 52.17% 2 8.7% 7 30.43% 23
17 โรงเรียนพรหมจักร 15 2 13.33% 7 46.67% 3 20% 3 20% 15
18 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา 13 2 15.38% 7 53.85% 1 7.69% 3 23.08% 13
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สุรพงษ์ วงศรีคุณถาวร 084-9744420 [eMail] [FB]
ปรีดา ยะธิมา 086-1854996 [eMail]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]