หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 127 356 183
2 003 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 57 98 78
3 008 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 90 180 135
4 004 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 69 208 79
5 009 โรงเรียนป่าซาง 74 162 96
6 005 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 56 122 62
7 010 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 113 324 198
8 011 โรงเรียนวชิรป่าซาง 70 139 87
9 002 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 115 318 150
10 007 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 45 80 47
11 006 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 35 50 36
12 013 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 12 25 20
13 014 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา 13 21 13
14 018 โรงเรียนพรหมจักร 15 29 15
15 012 โรงเรียนมงคลวิทยา 34 87 34
16 015 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา 47 104 47
17 016 โรงเรียนเมธีวุฒิกร 13 27 12
18 017 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 23 37 22
รวม 1008 2367 1314
3681

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สุรพงษ์ วงศรีคุณถาวร 084-9744420 [eMail] [FB]
ปรีดา ยะธิมา 086-1854996 [eMail]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]