เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
แผนผังการจัดการแข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
แจ้งเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการทุกรายการ กลุ่มสาระภาษาไทย ตามมติที่ประชุมครั้งล่าสุด( 25 ก.ค. 56).do
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
19 ส.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  Untitled Document เรียน ผู้บริหาร / ครูวิชาการ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา โรงเรียนแม่ตืนวิทยา โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม โรงเรียนนาทรายวิทยาคม โรงเรียนพระปริยัติธรรมบ้านโฮ่งหลวง โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุห้าดวง และโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา โรงเรียนพระปริยัติธรรมทุ่งหัวช้าง เพื่อให้การเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอความกรุณาครูผู้รับผิดชอบของแต่ละโรงเรียนกรอกข้อมูลรายชื่อนักเรียน - รายชื่อครูผู้ควบคุม พร้อมเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ของนักเรียน ตามรายการการแข่งขันที่ได้ส่ง-ตรวจสอบแล้วในวันที่ 25 กค. 56 และขอความกรุณา ***ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขและตัวสะกด*** ก่อนนำส่ง (เพื่อจัดทำเกียรติบัตรต่อไป) และส่งคืนโดยตรงที่ nijnapawat@hotmail.co.th download  
  ประกาศ!!! การเปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกและได้ไประดับภาค มีวิธีการดังต่อไปนี้ 1.ให้ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนของแต่ละโรงเรียนเข้าระบบที่เมนู
2.เลือกการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ระบบจะแจ้สิทธิการเปลี่ยนตัวนักเรียน ถ้าขึ้นคำว่า "ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล" แสดงว่าระบบยินยอมให้เปลี่ยน ในทางตรงกันข้าม ถ้าขึ้นคำว่า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัว แสดงว่าระบบไม่ยินยอมให้แก้ไขข้อมูล หรือได้ใช้สิทธิการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปแล้ว (การเปลี่ยนตัวมีจำนวนสิทธิที่จำกัด )
3.ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออนุมัติการเปลี่ยนตัว 087-175-6675 ครูกฤษณะ เวียงเจดีย์วิทยา
หมายเหตุ เปลี่ยน+แก้ไข หมดเขต 1-14 ก.ย. 56 เท่านั้น
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 11
จำนวนทีม 720
จำนวนนักเรียน 1,602
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,030
จำนวนกรรมการ 654
ครู+นักเรียน 2,632
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,286
ประกาศผลแล้ว 169/304 (55.59%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 4
เมื่อวาน 11
สัปดาห์นี้ 55
สัปดาห์ที่แล้ว 144
เดือนนี้ 164
เดือนที่แล้ว 189
ปีนี้ 2,162
ทั้งหมด 82,217