หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำพูน เขต 2
ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลานข้างสระน้ำ 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ห้องสภานักเรียน 19 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ห้องสภานักเรียน
-
09.00 เป็นต้นไป
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ห้องสภานักเรียน 19 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ห้องสภานักเรียน 19 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 4 ห้อง 3 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 4 ห้อง 4 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ห้องสมุด 19 ส.ค. 2556 12.00-16.00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ห้องสมุด 19 ส.ค. 2556 12.00-16.00
-
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสัก ชั้น 2 ห้อง 3 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มสัก ชั้น 2 ห้อง 4 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 3 ห้อง 337 19 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 3 ห้อง 337 19 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 4 ห้อง 7 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 4 ห้อง 8 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 3 ห้อง 338 19 ส.ค. 2556 09:00 เป็นต้นไป
-
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 3 ห้อง 338 19 ส.ค. 2556 09:00 เป็นต้นไป
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
-
-
20 638 การแข่งขัน Cross word (เพิ่มเติม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 19 ส.ค. 2556
-
21 639 การแข่งขัน Cross word (เพิ่มเติม) ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 19 ส.ค. 2556
-
22 640 การแข่งขันซูโดกุ (เพิ่มเติม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 19 ส.ค. 2556
-
23 641 การแข่งขันซูโดกุ (เพิ่มเติม) ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 19 ส.ค. 2556
-
24 642 การแข่งขัน A Math (เพิ่มเติม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 19 ส.ค. 2556
-
25 643 การแข่งขัน A Math (เพิ่มเติม) ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 19 ส.ค. 2556
-
26 644 การแข่งขันคำคม (เพิ่มเติม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 19 ส.ค. 2556
-
27 645 การแข่งขันคำคม (เพิ่มเติม) ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 19 ส.ค. 2556
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]