หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำพูน เขต 2
ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 4 ห้อง 345 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 4 ห้อง 346 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 3 ห้อง 334 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 3 ห้อง 335 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ห้อง อาเซียน 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ห้อง ห้องโสด 19 ส.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 3 ห้อง 336 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 3 ห้อง 336 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 3 ห้อง 331 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 3 ห้อง 331 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาคารร่มไทร ชั้น 3 ห้อง 333 19 ส.ค. 2556 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]