หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 138 102 76.69% 24 18.05% 6 4.51% 1 0.75% 133
2 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 137 101 75.37% 20 14.93% 13 9.7% 0 0% 134
3 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 120 55 48.25% 37 32.46% 14 12.28% 8 7.02% 114
4 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 100 42 43.3% 29 29.9% 21 21.65% 5 5.15% 97
5 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 67 31 48.44% 13 20.31% 16 25% 4 6.25% 64
6 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 38 15 46.88% 6 18.75% 7 21.88% 4 12.5% 32
7 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 65 14 26.42% 11 20.75% 21 39.62% 7 13.21% 53
8 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง 25 6 24% 9 36% 9 36% 1 4% 25
9 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง 16 1 7.14% 4 28.57% 6 42.86% 3 21.43% 14
10 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดบ้านโฮ่งหลวง 7 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมทุ่งหัวช้าง 7 0 0% 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]