หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 100 189 150
2 002 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 138 339 226
3 005 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 67 147 73
4 004 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 65 136 75
5 011 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดบ้านโฮ่งหลวง 7 10 7
6 009 โรงเรียนพระปริยัติธรรมทุ่งหัวช้าง 7 8 8
7 008 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 38 72 55
8 010 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง 16 26 21
9 007 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง 25 38 34
10 001 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 137 361 219
11 003 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 120 276 162
รวม 720 1602 1030
2632

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]