หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยกองมู
ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน และโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่อ

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
-
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
-
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
-
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
-
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
-
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้องสมุด 9 ต.ค. 2556 9.00-16.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้องสมุด 9 ต.ค. 2556 9.00-16.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
-
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 9.00-12.00
-
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้อง ป.4/1 9 ต.ค. 2556 9.00-12.00
-
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้อง ป.4/1 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้อง ป.5/1 9 ต.ค. 2556 9.00-12.00
-
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้อง ป.5/1 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้อง วิทยาศาสตร์ 1 9 ต.ค. 2556 9.00-12.00
-
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้อง วิทยาศาสตร์ 1 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้อง วิทยาศาสตร์ 2 9 ต.ค. 2556 9.00-12.00
-
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ห้อง วิทยาศาสตร์ 2 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอินทนินท์ กำปั่นทอง(โรงเรียนขุนยวมวิทยา) 086-9164687
E-Mail: nasanokusa@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]