หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 114 69 74.19% 14 15.05% 7 7.53% 3 3.23% 93
2 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 77 46 67.65% 16 23.53% 3 4.41% 3 4.41% 68
3 โรงเรียนปายวิทยาคาร 72 38 66.67% 13 22.81% 4 7.02% 2 3.51% 57
4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 51 21 45.65% 8 17.39% 5 10.87% 12 26.09% 46
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 54 20 41.67% 16 33.33% 7 14.58% 5 10.42% 48
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 63 17 51.52% 8 24.24% 2 6.06% 6 18.18% 33
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 46 16 43.24% 15 40.54% 3 8.11% 3 8.11% 37
8 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 41 14 41.18% 7 20.59% 5 14.71% 8 23.53% 34
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอินทนินท์ กำปั่นทอง(โรงเรียนขุนยวมวิทยา) 086-9164687
E-Mail: nasanokusa@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]