หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 77 123 83
2 004 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 41 76 45
3 003 โรงเรียนปายวิทยาคาร 72 162 99
4 001 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 114 209 135
5 007 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 54 94 59
6 005 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 46 116 69
7 008 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 63 66 38
8 006 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 51 145 50
รวม 518 991 578
1569

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอินทนินท์ กำปั่นทอง(โรงเรียนขุนยวมวิทยา) 086-9164687
E-Mail: nasanokusa@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]