ประกาศอบรมครูเข้าใช้ระบบลงทะเบียนนักเรียนผ่านเว็บไซต์ด้วยตัวเอง
จัดอบรมครูเพื่อใช้งานระบบลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ด้วยตัวเองของแต่ละโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 08.30-12.00 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้ดูแลทุกท่านโดยพร้อมเพรียงกันครับ
วันจันทร์ ที่ 02 กันยายน 2556 เวลา 17:52 น.