หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยช้าง
ณ โรงเรียน แม่สะเรียง \"บริพัตร ศึกษา\"
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
-
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
-
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 122 ห้อง 122 20 ก.ย. 2556 13.00-15.00 ทีมละ 7-10 นาที
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 122 ห้อง 122 20 ก.ย. 2556 13.00-15.00 ทีมละไม่เกิน 15 นาที
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 122 ห้อง 122 20 ก.ย. 2556 13.00-15.00 ทีมละไม่เกิน 15 นาที
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ห้องแนะแนว (อาคาร1) ห้อง ห้องแนะแนว (อาคาร1) 20 ก.ย. 2556 09.00-15.00 เวลา 6 ชม.
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ห้องแนะแนว (อาคาร1) ห้อง ห้องแนะแนว (อาคาร1) 20 ก.ย. 2556 09.00-15.00 เวลา 6 ชม.
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ห้องสมุด (ใฝ่เรียน) ห้อง ห้องสมุด (ใฝ่เรียน) 20 ก.ย. 2556 13.00-15.00 เตรียม 5 นาที นำเสนอ 10 นาที
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ห้องสมุด (ใฝ่เรียน) ห้อง ห้องสมุด (ใฝ่เรียน) 20 ก.ย. 2556 13.00-15.00 เตรียม 5 นาที นำเสนอ 10 นาที
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 116 ห้อง 116 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 116 ห้อง 116 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 121 ห้อง 121 20 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 121 ห้อง 121 20 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 122 ห้อง 122 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 122 ห้อง 122 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 121 ห้อง 121 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 121 ห้อง 121 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม นายจิรันดร เองศิลป์ 053-618106
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]