หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยช้าง
ณ โรงเรียน แม่สะเรียง \"บริพัตร ศึกษา\"
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" หอประชุม ห้อง หอประชุม 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00 แสดงและตัดสินในพิธีเปิด ทีมละ 1 ชม.
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" หอประชุม ห้อง หอประชุม 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00 แสดงและตัดสินในพิธีเปิด ทีมละ 1 ชม.
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 212 ห้อง 212 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ทีมละ 10 นาที
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 212 ห้อง 212 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ทีมละ 10 นาที
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 213 ห้อง 213 19 ก.ย. 2556 13.00-16.00 7 นาที
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" หอประชุม ห้อง หอประชุม 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00 แสดงและตัดสินในพิธีเปิด เตรียมอุปกรณ์ทีมละ 10 นาที แสดงทีมละ 15 นาที
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 214 ห้อง 214 19 ก.ย. 2556 13.00-16.00 ม.ต้น 7 นาที
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 214 ห้อง 214 19 ก.ย. 2556 13.00-16.00 ม.ปลาย 8 นาที
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 211 ห้อง 211 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00 -
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 211 ห้อง 211 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00 -
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 211 ห้อง 211 19 ก.ย. 2556 13.00-16.00 ไม่เกิน 20 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม นายจิรันดร เองศิลป์ 053-618106
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]