หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยช้าง
ณ โรงเรียน แม่สะเรียง \"บริพัตร ศึกษา\"
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคารชั่วคราว (ต้นสีสัม/ปลายสีฟ้า) ห้อง อาคารชั่วคราว (ต้นสีสัม/ปลายสีฟ้า) 19 ก.ย. 2556 13.00-16.00 เวลา 3 ชม.
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคารชั่วคราว (ต้นสีสัม/ปลายสีฟ้า) ห้อง อาคารชั่วคราว (ต้นสีสัม/ปลายสีฟ้า) 19 ก.ย. 2556 13.00-16.00 เวลา 3 ชม.
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคารชั่วคราว (สีม่วง) ห้อง อาคารชั่วคราว (สีม่วง) 19 ก.ย. 2556 13.00-14.00 เวลา 3 ชม.
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
-
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คหกรรม 3 ห้อง คหกรรม 3 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คหกรรม 3 ห้อง คหกรรม 3 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คหกรรม 1 ห้อง คหกรรม 1 19 ก.ย. 2556 13.00-16.00 ทีมละ 5 นาที
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คหกรรม 1 ห้อง คหกรรม 1 19 ก.ย. 2556 13.00-16.00 ทีมละ 5 นาที
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคารชั่วคราว (สีชมพู) ห้อง อาคารชั่วคราว (สีชมพู) 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00 เวลา 2 ชม.
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคารชั่วคราว (สีเหลือง) ห้อง อาคารชั่วคราว (สีเหลือง) 19 ก.ย. 2556 13.00-16.00 เวลา 3 ชม.
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
-
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คหกรรม 1 ห้อง คหกรรม 1 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
-
-
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คหกรรม 3 ห้อง คหกรรม 3 19 ก.ย. 2556 13.00-16.00 เวลา 3 ชม.
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คหกรรม 3 ห้อง คหกรรม 3 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คหกรรม 3 ห้อง คหกรรม 3 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คหกรรม 2 ห้อง คหกรรม 2 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คหกรรม 2 ห้อง คหกรรม 2 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
19 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คอมพิวเตอร์ 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 19 ก.ย. 2556 09.00-14.00 เวลา 5 ชม.รวมเวลารับประทานอาหาร
20 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คอมพิวเตอร์ 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
21 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คอมพิวเตอร์ 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
22 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คอมพิวเตอร์ 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 19 ก.ย. 2556 09.00-14.00 เวลา 5 ชม.รวมเวลารับประทานอาหาร
23 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คอมพิวเตอร์ 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 19 ก.ย. 2556 09.00-14.00 เวลา 5 ชม.รวมเวลารับประทานอาหาร
24 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คอมพิวเตอร์ 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
25 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คอมพิวเตอร์ 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
26 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คอมพิวเตอร์ 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
27 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คอมพิวเตอร์ 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
28 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คอมพิวเตอร์ 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
29 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คอมพิวเตอร์ 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00 เวลา 3 ชม.
30 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) ห้อง ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) 19 ก.ย. 2556 14.00-16.00 ทีมละ 5-10 นาที
31 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) ห้อง ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) 19 ก.ย. 2556 14.00-16.00 ทีมละ 5-10 นาที
32 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คอมพิวเตอร์ 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 20 ก.ย. 2556 09.00-14.00 เวลา 5 ชม.รวมเวลารับประทานอาหาร
33 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) ห้อง ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00 เวลา 180 วินาที
34 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) ห้อง ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00 เวลา 180 วินาที
35 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) ห้อง ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00 เวลา 180 วินาที
36 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) ห้อง ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00 เวลา 180 วินาที
37 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม นายจิรันดร เองศิลป์ 053-618106
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]