หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยช้าง
ณ โรงเรียน แม่สะเรียง \"บริพัตร ศึกษา\"
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ERIC 332 ห้อง ERIC 332 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ม.ต้น เตรียมตัว 5 นาที พูด 5 นาที
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ERIC 332 ห้อง ERIC 332 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ม.ปลาย เตรียมตัว 5 นาที พูด 6 นาที
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 337 ห้อง 337 20 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 337 ห้อง 337 20 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" SL 334 ห้อง SL 334 20 ก.ย. 2556 13.00-16.00 เวลา 6-7 นาที
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" SL 334 ห้อง SL 334 20 ก.ย. 2556 13.00-16.00 เวลา 6-7 นาที
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 338 ห้อง 338 20 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 338 ห้อง 338 20 ก.ย. 2556 09.00-16.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" SL 334 ห้อง SL 334 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00 เวลาทีมละ 10 นาที
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" SL 334 ห้อง SL 334 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00 เวลาทีมละ 10 นาที
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ERIC 332 ห้อง 332 20 ก.ย. 2556 13.00-16.00 ม.ต้น 3 นาที
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ERIC 332 ห้อง 332 20 ก.ย. 2556 13.00-16.00 ม.ปลาย 4 นาที
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 337 ห้อง 337 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ม.ต้น 3 นาที
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 337 ห้อง 337 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00 ม.ปลาย 4 นาที
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 338 ห้อง 338 20 ก.ย. 2556 13.00-16.00 เวลา 2 ชม.
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 338 ห้อง 338 20 ก.ย. 2556 13.00-16.00 เวลา 2 ชม.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม นายจิรันดร เองศิลป์ 053-618106
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]