หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) กลุ่ม ดอยช้าง
ณ โรงเรียน แม่สะเรียง \"บริพัตร ศึกษา\"
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   19 ก.ย. 2556   20 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 19 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" หอประชุม ห้อง หอประชุม 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" หอประชุม ห้อง หอประชุม 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 212 ห้อง 212 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 212 ห้อง 212 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 213 ห้อง 213 19 ก.ย. 2556 13.00-16.00
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" หอประชุม ห้อง หอประชุม 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 214 ห้อง 214 19 ก.ย. 2556 13.00-16.00
8 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 214 ห้อง 214 19 ก.ย. 2556 13.00-16.00
9 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 211 ห้อง 211 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 211 ห้อง 211 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 211 ห้อง 211 19 ก.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" หอประชุม ห้อง หอประชุม 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 116 ห้อง 116 19 ก.ย. 2556 9.30-12.00
3 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 116 ห้อง 116 19 ก.ย. 2556 13.00-15.00
4 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 116 ห้อง 116 19 ก.ย. 2556 13.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 112 ห้อง 112 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 112 ห้อง 112 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 113 ห้อง 113 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 113 ห้อง 113 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 114 ห้อง 114 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 114 ห้อง 114 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 114 ห้อง 114 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 114 ห้อง 114 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 115 ห้อง 115 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 115 ห้อง 115 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคาร 115 ห้อง 115 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ใฝ่เรียน ห้อง ใฝ่เรียน 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ใฝ่เรียน ห้อง ใฝ่เรียน 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
14 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ใฝ่เรียน ห้อง ใฝ่เรียน 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
15 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ใฝ่เรียน ห้อง ใฝ่เรียน 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
16 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ใฝ่เรียน ห้อง ใฝ่เรียน 19 ก.ย. 2556 13.00-15.00
17 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ใฝ่เรียน ห้อง ใฝ่เรียน 19 ก.ย. 2556 13.00-15.00
18 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ใฝ่เรียน ห้อง ใฝ่เรียน 19 ก.ย. 2556 13.00-15.00
19 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ใฝ่เรียน ห้อง ใฝ่เรียน 19 ก.ย. 2556 13.00-15.00
20 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ใฝ่เรียน ห้อง ใฝ่เรียน 19 ก.ย. 2556 13.00-15.00
21 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ใฝ่เรียน ห้อง ใฝ่เรียน 19 ก.ย. 2556 13.00-15.00
22 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ใฝ่เรียน ห้อง ใฝ่เรียน 19 ก.ย. 2556 13.00-15.00
23 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ใฝ่เรียน ห้อง ใฝ่เรียน 19 ก.ย. 2556 13.00-15.00
24 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ใฝ่เรียน ห้อง ใฝ่เรียน 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
25 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ใฝ่เรียน ห้อง ใฝ่เรียน 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
26 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ใฝ่เรียน ห้อง ใฝ่เรียน 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
27 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ใฝ่เรียน ห้อง ใฝ่เรียน 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
28 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" หอประชุม ห้อง หอประชุม 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคารชั่วคราว (ต้นสีสัม/ปลายสีฟ้า) ห้อง อาคารชั่วคราว (ต้นสีสัม/ปลายสีฟ้า) 19 ก.ย. 2556 13.00-16.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคารชั่วคราว (ต้นสีสัม/ปลายสีฟ้า) ห้อง อาคารชั่วคราว (ต้นสีสัม/ปลายสีฟ้า) 19 ก.ย. 2556 13.00-16.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคารชั่วคราว (สีม่วง) ห้อง อาคารชั่วคราว (สีม่วง) 19 ก.ย. 2556 13.00-14.00
4 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คหกรรม 3 ห้อง คหกรรม 3 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คหกรรม 3 ห้อง คหกรรม 3 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คหกรรม 1 ห้อง คหกรรม 1 19 ก.ย. 2556 13.00-16.00
7 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คหกรรม 1 ห้อง คหกรรม 1 19 ก.ย. 2556 13.00-16.00
8 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคารชั่วคราว (สีชมพู) ห้อง อาคารชั่วคราว (สีชมพู) 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" อาคารชั่วคราว (สีเหลือง) ห้อง อาคารชั่วคราว (สีเหลือง) 19 ก.ย. 2556 13.00-16.00
10 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คหกรรม 1 ห้อง คหกรรม 1 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คหกรรม 3 ห้อง คหกรรม 3 19 ก.ย. 2556 13.00-16.00
12 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คหกรรม 3 ห้อง คหกรรม 3 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คหกรรม 3 ห้อง คหกรรม 3 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
14 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คหกรรม 2 ห้อง คหกรรม 2 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
15 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คหกรรม 2 ห้อง คหกรรม 2 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
16 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คอมพิวเตอร์ 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 19 ก.ย. 2556 09.00-14.00
17 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คอมพิวเตอร์ 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
18 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คอมพิวเตอร์ 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
19 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คอมพิวเตอร์ 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 19 ก.ย. 2556 09.00-14.00
20 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คอมพิวเตอร์ 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 19 ก.ย. 2556 09.00-14.00
21 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คอมพิวเตอร์ 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
22 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" คอมพิวเตอร์ 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
23 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) ห้อง ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) 19 ก.ย. 2556 14.00-16.00
24 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) ห้อง ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) 19 ก.ย. 2556 14.00-16.00
25 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) ห้อง ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
26 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) ห้อง ห้องไร้พรมแดน (ใฝ่เรียน) 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม นายจิรันดร เองศิลป์ 053-618106
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]