หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 84 77 91.67% 4 4.76% 1 1.19% 2 2.38% 84
2 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 88 57 67.06% 21 24.71% 6 7.06% 1 1.18% 85
3 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 60 40 68.97% 12 20.69% 2 3.45% 4 6.9% 58
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 63 37 60.66% 16 26.23% 5 8.2% 3 4.92% 61
5 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 42 21 51.22% 15 36.59% 3 7.32% 2 4.88% 41
6 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 30 21 70% 6 20% 2 6.67% 1 3.33% 30
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม นายจิรันดร เองศิลป์ 053-618106
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]