หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 30 75 46
2 005 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 88 178 111
3 004 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 42 70 50
4 001 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 60 127 69
5 002 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตร ศึกษา" 84 161 130
6 003 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 63 119 94
รวม 367 730 500
1230

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม นายจิรันดร เองศิลป์ 053-618106
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]