หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สพม. เขต 37(แพร่ น่าน) สหวิทยาเขตน่าน 1 กลุ่ม น่าน
ณ โรงเรียนสา อำ-เภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่30-31 เดือน สิงหาคม 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 201 และ 102 30 ส.ค. 2556 09.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 202 และ 301 30 ส.ค. 2556 9.00
-
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม หอประชุม 30 ส.ค. 2556 9.00
-
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม หอประชุม 30 ส.ค. 2556 9.00
-
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม หอประชุม 30 ส.ค. 2556 9.00
-
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม หอประชุม 30 ส.ค. 2556 9.00
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 30 ส.ค. 2556 9.00
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 30 ส.ค. 2556 9.00
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 30 ส.ค. 2556 9.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตฯ2 30 ส.ค. 2556 9.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]