หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 118 91 78.45% 18 15.52% 3 2.59% 4 3.45% 116
2 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 111 85 77.27% 21 19.09% 3 2.73% 1 0.91% 110
3 โรงเรียนสา 124 76 62.3% 32 26.23% 6 4.92% 8 6.56% 122
4 โรงเรียนนาน้อย 107 55 52.38% 24 22.86% 14 13.33% 12 11.43% 105
5 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 75 43 58.11% 13 17.57% 10 13.51% 8 10.81% 74
6 โรงเรียนบ้านหลวง 83 32 41.03% 25 32.05% 9 11.54% 12 15.38% 78
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 79 27 35.53% 22 28.95% 10 13.16% 17 22.37% 76
8 โรงเรียนน่านนคร 60 25 43.86% 11 19.3% 7 12.28% 14 24.56% 57
9 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 59 19 32.76% 18 31.03% 10 17.24% 11 18.97% 58
10 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 69 19 31.15% 17 27.87% 15 24.59% 10 16.39% 61
11 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 54 15 28.3% 16 30.19% 13 24.53% 9 16.98% 53
12 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 48 13 27.66% 15 31.91% 9 19.15% 10 21.28% 47
13 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 58 13 23.64% 14 25.45% 12 21.82% 16 29.09% 55
14 โรงเรียนแม่จริม 51 11 25% 16 36.36% 7 15.91% 10 22.73% 44
15 โรงเรียนศรีนครน่าน 32 8 25.81% 9 29.03% 5 16.13% 9 29.03% 31
16 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 31 7 23.33% 8 26.67% 7 23.33% 8 26.67% 30
17 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมัง 27 7 26.92% 6 23.08% 6 23.08% 7 26.92% 26
18 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 36 6 17.65% 14 41.18% 5 14.71% 9 26.47% 34
19 โรงเรียนยาบหัวนา 32 5 16.67% 8 26.67% 11 36.67% 6 20% 30
20 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 29 3 10.71% 5 17.86% 9 32.14% 11 39.29% 28
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]