หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 023 โรงเรียนซินจง 0 0 0
2 019 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 54 101 64
3 020 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 58 102 72
4 022 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 29 52 32
5 008 โรงเรียนนาน้อย 107 250 133
6 009 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 75 140 106
7 021 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 69 113 71
8 010 โรงเรียนน่านนคร 60 107 75
9 017 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 31 56 32
10 012 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 48 90 71
11 011 โรงเรียนบ้านหลวง 83 175 104
12 014 โรงเรียนยาบหัวนา 32 47 40
13 018 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ 79 181 113
14 013 โรงเรียนศรีนครน่าน 32 51 39
15 003 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 118 376 168
16 004 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 111 260 154
17 007 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 59 185 87
18 005 โรงเรียนสา 124 298 183
19 015 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมัง 27 48 38
20 016 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 36 80 57
21 006 โรงเรียนแม่จริม 51 99 62
รวม 1283 2811 1701
4512

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]