หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กลุ่ม สหวิทยาเขตน่านเหนือ
ณ โรงเรียนปัว
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน สิงหาคม 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ห้อง 223 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ห้อง 223 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ห้อง 215 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ห้อง 216 ห้องแหล่งเรียนรู้สังคมฯ 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ห้อง ห้องปฎิบัติการสังคมฯ 2 1 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ห้อง 212 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ห้อง 214 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ห้อง 221 ห้องปฏิบัติการสังคมฯ 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ห้อง 221 ห้องปฏิบัติการสังคมฯ 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 2 ห้อง ห้องสิ่งแวดล้อม 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]