หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กลุ่ม สหวิทยาเขตน่านเหนือ
ณ โรงเรียนปัว
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน สิงหาคม 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134,135 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124, ห้องประชุมวิชาการ 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 137 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง Sound Lab (ห้องเตรียม), ห้องพักครูภาษาอังกฤษ(ห้องแข่งขัน) 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324(ห้องเตรียม), 325(ห้องแข่งขัน) 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132,133,134 2 ส.ค. 2556 09.00-13.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132,133,134 2 ส.ค. 2556 09.00-13.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ประชุม สปค. 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ประชุม สปค. 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ภาษาจีน 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ภาษาจีน 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ภาษาญี่ปุ่น 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ภาษาญี่ปุ่น 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนาฯ ชั้น 3 ห้อง ศูนย์ ERIC 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนปัว อาคารกาญจนาฯ ชั้น 3 ห้อง ศูนย์ ERIC 2 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]