หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนปัว 122 103 88.03% 9 7.69% 4 3.42% 1 0.85% 117
2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 120 81 68.64% 25 21.19% 10 8.47% 2 1.69% 118
3 โรงเรียนเชียงกลาง 96 63 66.32% 18 18.95% 10 10.53% 4 4.21% 95
4 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 94 47 54.02% 21 24.14% 10 11.49% 9 10.34% 87
5 โรงเรียนทุ่งช้าง 76 47 63.51% 14 18.92% 5 6.76% 8 10.81% 74
6 โรงเรียนบ่อเกลือ 81 37 47.44% 17 21.79% 13 16.67% 11 14.1% 78
7 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 66 34 52.31% 12 18.46% 10 15.38% 9 13.85% 65
8 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 56 24 43.64% 12 21.82% 11 20% 8 14.55% 55
9 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 58 23 41.07% 16 28.57% 10 17.86% 7 12.5% 56
10 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 59 21 38.89% 11 20.37% 14 25.93% 8 14.81% 54
11 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 42 20 47.62% 9 21.43% 6 14.29% 7 16.67% 42
12 โรงเรียนเมืองแงง 51 18 36% 7 14% 15 30% 10 20% 50
13 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 46 16 37.21% 11 25.58% 11 25.58% 5 11.63% 43
14 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 41 14 34.15% 12 29.27% 5 12.2% 10 24.39% 41
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]