หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 007 โรงเรียนทุ่งช้าง 76 178 103
2 004 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 120 272 187
3 015 โรงเรียนบ่อเกลือ 81 162 90
4 003 โรงเรียนปัว 122 298 166
5 010 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 58 120 92
6 006 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 94 210 124
7 011 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 41 81 52
8 013 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 56 106 75
9 016 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 59 87 64
10 009 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 42 83 62
11 005 โรงเรียนเชียงกลาง 96 220 135
12 012 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 66 146 94
13 008 โรงเรียนเมืองแงง 51 81 58
14 014 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 46 86 52
รวม 1008 2130 1354
3484

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]