หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สพม.42 ศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ โทร 0910250457 และกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ โทร.086-4616139
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]