หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์
ณ โรงเรียนนครสวรรค์/โรงเรียนสตรีนครสวรรค์/โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ระหว่างวันที่ 7-8 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้อง 1409,1418 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้อง 1419,1420 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๑) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้อง 1110-1113 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๑) ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้อง 1114-1116 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๒) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้อง 1110-1113 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๒) ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้อง 1114-1116 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้อง ICT2 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้อง ICT2 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้อง โสตฯ1 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ห้อง โสตฯ1 7 ต.ค. 2556 09.00 รายงาน 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สพม.42 ศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ โทร 0910250457 และกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ โทร.086-4616139
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]